BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Geresnio reguliavimo priežiūros komisija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Geresnio reguliavimo priežiūros komisija (toliau – Komisija) yra Vyriausybės komisija, kurios tikslas – atlikti Administracinės naštos įstatyme jai nustatytas ir Vyriausybės jai pavestas užduotis, susijusias su administracinės naštos įvertinimu bei jos mažinimo priemonių taikymu valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose. 

Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas. Komisija už savo veiklą atsiskaito Vyriausybei, pateikdama metinę veiklos ataskaitą.

Komisija atlieka šias užduotis: 

  • vadovaudamasi Administracinės naštos įstatyme numatytais administracinės naštos mažinimo principais, vertina teisės aktų projektus, kuriuose numatomi nauji ar keičiami galiojantys informaciniai įpareigojimai asmenims, ir galiojančius teisės aktus, kuriuose nustatyti informaciniai įpareigojimai asmenims, ir teikia Vyriausybei dėl jų savo išvadas ir pasiūlymus;
  • teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių plano rengimo;
  • teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Vyriausybės patvirtintų administracinės naštos nustatymo ir vertinimo metodikų tobulinimo;
  • įvertina, kaip įgyvendinamas Vyriausybės patvirtintas Administracinės naštos mažinimo priemonių planas, ir teikia Vyriausybei dėl jo savo išvadas ir pasiūlymus;
  • teikia Vyriausybei ir jos nurodymu savivaldybių taryboms pasiūlymus dėl administracinės naštos įvertinimo ir (ar) mažinimo tam tikroje valdymo srityje ar dėl konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių taikymo.