BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Valstybės pažangos taryba

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

Valstybės pažangos taryba (toliau – Taryba) yra Vyriausybės nutarimu sudaroma komisija iš verslo, politikos, kultūros, meno, mokslo ir visuomenės atstovų Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti. Iki šiol veikusios Tarybos, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 220, veiklos tikslas buvo, bendradarbiaujant su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais, parengti Strategijos projektą ir pateikti jį Vyriausybei.

Seimas, patvirtinęs Strategiją, nustatė naują mandatą Tarybai – Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir rezultatų stebėseną, bei nurodė gaires, kuriomis vadovaujantis turėtų būti atnaujinama Tarybos sudėtis. Taryba išplėsta naujais visuomenės, valdžios ir parlamentinių frakcijų atstovais. Dauguma iki šiol veikusios Tarybos narių sutiko tęsti bendrą darbą, skatinant kurti pažangos idėjas ir ieškant visuomenei svarbių problemų sprendimo būdų. Aktualų nutarimą dėl Valstybės pažangos tarybos rasite čia.

Platesnė informacija apie Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ pasiekiama čia.

Tarybos tikslai

Tarybos tikslas – palaikyti Strategijos pažangos idėjų sklaidą, bendradarbiaujant su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais, atlikti Strategijos įgyvendinimo stebėseną ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Strategijos įgyvendinimo pažangos.

Tarybai pavestos šios užduotys:

  • viešai pristatyti Strategiją socialiniams ir ekonominiams partneriams ir visuomenei, siūlyti Atviro pažangos forumo „Lietuva 2030“ temas ir skatinti visuomenę dalyvauti diskusijose dėl valstybės raidos procesų, prioritetų ir vertybių;
  • atlikti nuolatinę Strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir pasiektų rezultatų stebėseną;
  • vertinti Strategijos pažangos idėjų aktualumą ir kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti 10 pažangos darbų sąrašą;
  • vertinti 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 (Žin., 2012, Nr. 144-7430), kaip Strategiją įgyvendinančio dokumento, įgyvendinimo rezultatus.