BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Viešojo valdymo tobulinimo komisija

Mums svarbi jūsų nuomonė.

Čia galite pateikti pasiūlymus dėl darbo grupių/ komisijų veiklos gerinimo.

Teikti pasiūlymą

XVI-oji Vyriausybė patvirtino atnaujintą Viešojo valdymo tobulinimo komisijos sudėtį ir, atsižvelgdama į Vyriausybės programos nuostatas, kuriomis siekiama efektyvaus ir skaidraus viešojo valdymo, orientuoto į visuomenės poreikių tenkinimą ir socialinį teisingumą, pavedė komisijai teikti Vyriausybei, o prireikus – ir Vyriausybės strateginiam komitetui pasiūlymus dėl viešojo valdymo tobulinimo.

Prisidėkite prie viešojo valdymo tobulinimo teikdami pasiūlymus: elektroniniu paštu saulelydis@lrv.lt arba raštu: Vyriausybės kanceliarija, Gedimino pr.11, LT-01103, Vilnius; faksu – 8 706 63850.

Ministerijose veikia viešojo valdymo tobulinimo grupės, kurioms pavesta rengti pasiūlymus dėl ministerijų, įstaigų prie ministerijų ir ministerijų reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valdymo tobulinimo, veiklos efektyvumo didinimo, išlaidų mažinimo, todėl pasiūlymus pagal kompetenciją prašome teikti tiesiogiai ministerijų viešojo valdymo tobulinimo grupėms.

Komisijos tikslai

Viešojo valdymo tobulinimo komisijai pavestos šios užduotys:

Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, prireikus – ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiam komitetui pasiūlymus viešojo valdymo tobulinimo srityje dėl:

  • strateginio valdymo ir viešųjų finansų valdymo tobulinimo;
  • viešojo valdymo efektyvumo ir skaidrumo;
  • valstybės institucinės sandaros tobulinimo;
  • valstybės tarnybos tobulinimo;
  • viešųjų paslaugų teikimo ir administravimo tobulinimo;
  • efektyvesnio valstybės turto valdymo.

Teikti ministrams, prireikus – ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiam komitetui pasiūlymus dėl:

  • gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių, verslo atstovų pasiūlymų viešojo valdymo tobulinimo srityje įgyvendinimo;
  • ministerijų viešojo valdymo tobulinimo grupių (jeigu tokios sudaromos) veiklos planų ir jų įgyvendinimo;

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 (Žin., 2012, Nr. 22-1009), įgyvendinimo.

Naujienos ir komentarai

2015-03-25
Pristatyta Viešojo valdymo tobulinimo komisijos 2014 metų veikla

Šiandien Vyriausybės pasitarime pristatyta Viešojo valdymo tobulinimo komisijos 2014 metų veikla. Praėjusiais metais Komisija vykdė viešojo sektoriaus pokyčių ir tendencijų stebėseną ir Vyriausybei pateikė rekomendacijas dėl tolesnių viešojo sektoriaus tobulinimo krypčių, svarstė galimus būdus kaip efektyviau atlikti Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų...

2014-09-11
Bus siekiama, kad kuo daugiau Lietuvos piliečių dirbtų Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose

Viešojo valdymo tobulinimo komisija, ketvirtadienį posėdžiavusi Vyriausybėje, kartu su Užsienio reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės tarnybos departamento atstovais svarstė pasiūlymus dėl efektyvesnio Lietuvos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose,...

2014-06-05
Iki liepos bus panaikintos visos pirmininkavimui ES Tarybai skirtos pareigybės

Šiandien posėdžiavusi Viešojo valdymo tobulinimo komisija svarstė valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus tendencijas bei aptarė laikinų pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai pareigybių klausimą.