BDAR
gdpr

 • Darbo grupes ir komisijos
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Alminas Mačiulis
  Vyriausybės kancleris
  123
  Algirdas Astrauskas
  Haroldas Brožaitis
  Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius
  Valentin Gavrilov
  Klaudijus Maniokas
  Gediminas Miškinis
  Vitalis Nakrošis
  Artūras Poviliūnas
  Indrė Pukanasytė
  Gediminas Rainys
  Marytė Rozalienė
  Algirdas Stončaitis
  Edmundas Žilevičius
  Sigitas Besagirskas
  Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius
  Gediminas Onaitis Onaitis
  Rimantas Čapas
  Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas – patarėjas savivaldybių finansų ir ekonomikos klausimais
  Marius Grajauskas
  Lietuvos verslo konfederacijos atstovas, advokatas
  Algirdas Genevičius
  aplinkos viceministras
  Elvinas Jankevičius
  vidaus reikalų viceministras
  Erikas Mačiūnas
  Laura Matjošaitytė
  Lietuvos teisininkų draugijos sekretorė
  Julius Pagojus
  teisingumo viceministras
  Danguolė Pranckėnienė
  Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos narė
  Algimantas Rimkūnas
  finansų viceministras
  Rūta Skyrienė
  asociacijos „Investors’ Forum“ valdybos pirmininkas
  Žilvinas Šilėnas
  viešosios įstaigos Laisvosios rinkos instituto prezidentas
  Evalda Šiškauskienė
  Lietuvos Respublikos turizmo rūmų viceprezidentė
  Gintas Umbrasas
  Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys
  Andrius Verbyla
  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų kancleris
  Jūras Banys
  Vladas Algirdas Bumelis
  Gediminas Černiauskas
  Zenonas Dabkevičius
  Zbignevas Ibelgauptas
  Vidmantas Janulevičius
  Romas Jarockis
  Kristijonas Kaikaris
  Arūnas Karlonas
  Svetlana Kauzonienė
  Dainius Haroldas Pauža
  Asta Pundzienė
  Valdemaras Razumas
  Vidmantas Remeikis
  Marius Skarupskas
  Arvydas Strumskis
  Arijandas Šliupas
  Remigijus Žaliūnas
  Vida Bandis
  Romualdas Budrys
  Jūratė Caspersen
  Osvaldas Daugelis
  Viktorija Daujotytė-Pakerienė
  Rimantas Dichavičius
  Vydas Dolinskas
  Leonidas Donskis
  Marija Drėmaitė
  Neris Germanas
  Vilma Griškevičienė
  Remigijus Gulbinas
  Algirdas Jakubčionis
  Arvydas Juozaitis
  Rūta Kačkutė
  Vilius Kavaliauskas
  Zita Kelmickaitė
  Halina Kobeckaitė
  Algis Krutkevičius
  Birutė Kulnytė
  Mindaugas Kvietkauskas
  Faustas Latėnas
  Paulius Mieželis
  Rimantas Miknys
  Jonas Milerius
  Dainius Numgaudis
  Kęstas Pikūnas
  Rūta Prusevičienė
  Angonita Rupšytė
  Audrius Siaurusevičius
  Valentinas Sventickas
  Ona Šaltytė
  Salvina Taukinaitienė
  Birutė Valionytė
  Albinas Vilčinskas
  Nomeda Zienkienė
  Algirdas Butkevičius
  Ministras Pirmininkas
  Audronė Alijošiutė
  Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tarybos pirmininkė
  Virginija Baltraitienė
  Žemės ūkio ministrė
  Rolandas Barysas
  dienraščio „Verslo žinios“ vyriausiasis redaktorius
  Petras Baršauskas
  Kauno technologijos universiteto rektorius
  Šarūnas Birutis
  kultūros ministras
  Alfonsas Daniūnas
  Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius
  Robertas Dargis
  Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
  Rita Grumadaitė
  Ministro Pirmininko patarėja
  Evaldas Gustas
  ūkio ministras
  Lolita Jablonskienė
  nacionalinės dailės galerijos vedėja
  Robertas Jucevičius
  Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Strateginio valdymo katedros profesorius, Verslo strategijos instituto direktorius
  Andrius Kubilius
  Seimo narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas
  Raimondas Kuodis
  Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas
  Dalia Kutraitė-Giedraitienė
  viešosios įstaigos „Nacionalinė pažangos premija“ direktorė
  Tadas Langaitis
  viešosios įstaigos „Geros valios projektai“ valdybos pirmininkas
  Vladas Lašas
  Vytauto Didžiojo universiteto tarybos narys, uždarosios akcinės bendrovės „Skubios siuntos“ generalinis direktorius
  Edgaras Leichteris
  asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius
  Linas Antanas Linkevičius
  užsienio reikalų ministras
  Rokas Masiulis
  Energetikos ministras
  Juozas Olekas
  Krašto apsaugos ministras, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas
  Algimanta Pabedinskienė
  Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
  Dainius Pavalkis
  švietimo ir mokslo ministras
  Ainė Ramonaitė
  Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė
  Arminta Saladžienė
  akcinės bendrovės „NASDAQ OMX Vilnius“ prezidentė, valdybos pirmininkė
  Gintaras Steponavičius
  Seimo narys, Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas
  Valdas Sutkus
  Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
  Rimantas Šadžius
  finansų ministras
  Rimantė Šalaševičiūtė
  sveikatos apsaugos ministrė
  Rita Tamašunienė
  Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos atstovė
  Ona Valiukevičiūtė
  Seimo narė, frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovė
  Rolandas Valiūnas
  asociacijos „Investors’ Forum“ valdybos pirmininkas
  Ramūnas Vilpišauskas
  Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius
  Antanas Zabulis
  asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ Baltijos šalių Tarybos pirmininkas
  Mečislovas Zasčiurinskas
  Seimo narys, Darbo partijos frakcijos atstovas
  Roma Žakaitienė
  Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
  Artūras Žukauskas
  Vilniaus universiteto rektorius
 • Top Management
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Alminas Mačiulis
  Chancellor of the Government
  Rimantas Vaitkus
  First deputy chancellor of the Government
  Olegas Romančikas
  Deputy chancellor of the Government
 • Communication Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Vygantas Švoba
  Director
 • International and EU Affairs Unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Andrius Kalindra
  Head of Unit
 • Public Administration and Social Environment Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Jurgita Domeikienė
  Director
 • National Security and Crisis Management Unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Dalius Labanauskas
  Head of Unit
 • Legal Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Rimvydas Pilibaitis
  Head of Unit

  Pagrindinis departamento uždavinys yra padėti Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas teisės aktų projektų vertinimo ir teisės taikymo srityse.

  Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka atlieka Vyriausybei pateiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo nutarimų, Vyriausybės nutarimų projektų analizę (teisinę ekspertizę) dėl jų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, Europos Sąjungos teisės aktams, taip pat teisinės technikos reikalavimams, teikia dėl jų motyvuotas išvadas;
  • pagal kompetenciją analizuoja ir atlieka Teisingumo ministerijos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateiktų Vyriausybei teisės aktų projektų dalykinį vertinimą ir nustato jų atitiktį Vyriausybės darbo reglamento reikalavimams;
  • vertina, ar Vyriausybės kanceliarijos parengti ir nustatyta tvarka teikiami Vyriausybei teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus; 
  • vertina, ar Ministro Pirmininko potvarkių projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus; 
  • rengia išvadas ir pasiūlymus dėl teisėkūros ir teisinės sistemos reformos tobulinimo; 
  • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Respublikos Prezidento dekretų, kitų teisės aktų, taip pat Seimo komitetų (komisijų) sprendimų, susijusių su rekomenduotais Vyriausybei spręsti klausimais, vykdymą;
  • pagal kompetenciją organizuoja Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko pavedimų, duotų ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms institucijoms, vykdymą;
  • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Respublikos Prezidento, Seimo vadovybės ir Seimo valdybos sprendimų, Seimo narių rašytinių klausimų, paklausimų, taip pat kitų asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą ir juose iškeltų klausimų sprendimą, atsakymų jiems parengimą;
  • teikia teisines konsultacijas Ministrui Pirmininkui, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo klausimais;
  • organizuoja atstovavimą Vyriausybei (valstybei) teismuose, Ministro Pirmininko ar Vyriausybės kanclerio pavedimu atitinkamai atstovauja Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kanceliarijai teismuose;
  • vertina, ar Vyriausybės kanclerio įsakymų Vyriausybės kanceliarijos veiklos klausimais projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
  • vertina, ar Vyriausybės kanceliarijos sudaromi sandoriai atitinka teisės reikalavimus; 
  • analizuoja, vertina ir prireikus teikia pasiūlymus dėl teisinių klausimų, susijusių su teisingumo ministrui priskirta valdymo sritimi;
  • vykdo kitus Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio pavedimus.
 • Administrative Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Arvydas Nevas
  Director
 • Economic Progress Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Ana Stankaitienė
  Director
  • Budget and European Union Structural Assistance Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Lina Liubauskaitė
   Head of Unit
  • Economic Analysis Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Darius Abazorius
   Head of Unit
  • Economic Affairs Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Saulius Gaigalas
   Head of Unit

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   • dalyvauti inicijuojant Vyriausybės programoje numatytas reformas ekonomikos, energetikos, susisiekimo srityse ir teikti pasiūlymus bei išvadas dėl pagrindinių šių reformų įgyvendinimo principų;
   • prisidėti prie Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių rengimo ir dalyvauti įgyvendinant pagrindines Vyriausybės programos nuostatas verslo aplinkos gerinimo, investicijų pritraukimo, eksporto skatinimo, konkurencijos, ES vidaus rinkos, prekybos, pramonės ir paslaugų plėtros, viešųjų pirkimų, valstybės turto privatizavimo, įmonių teisės, inovacijų aplinkos gerinimo, reklamos, valstybės rezervo, nemokumo, vartotojų teisių apsaugos, metrologijos, standartizacijos, akreditacijos, žmogiškųjų išteklių, turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų, strateginių energetikos projektų, branduolinės energetikos, iškastinių energijos išteklių, atsinaujinančių energijos išteklių, elektros, šilumos, energijos vartojimo efektyvumo, keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu, visų rūšių transporto infrastruktūros plėtros ir saugaus eismo, kombinuotojo vežimo, transporto tranzito ir logistikos, elektroninių ryšių ir pašto paslaugų infrastruktūros plėtros srityse; 
   • analizuoti aktualiausius ekonomikos, energetikos, susisiekimo procesus, jų įtaką šalies raidai, teikti atitinkamus pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams, departamento direktoriui;
   • padėti Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui atlikti teisės aktais pavestas funkcijas ekonomikos, energetikos, susisiekimo srityse.

    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   • renka, analizuoja ir vertina reikalingą informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, rengia ir teikia Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams išvadas ir pasiūlymus dėl kylančių klausimų kuruojamose srityse sprendimo, taip pat prireikus arba periodiškai – informaciją (pažymas) apie padėtį (pokyčius) atitinkamose kuravimo srityse;
   • pagal skyriui priskirtas veiklos sritis nagrinėja valstybės institucijų ir kitų viešųjų bei privačių juridinių asmenų pateiktus spręsti klausimus, rengia ir teikia Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui pažymas, raštų ir pavedimų projektus, stebi, kaip duoti pavedimai vykdomi;
   • vertina ir teikia dalykines išvadas ir pasiūlymus dėl kuruojamose srityse pateiktų teisės aktų projektų;
   • Ministro Pirmininko arba Vyriausybės kanclerio pavedimu inicijuoja darbo grupių skyriaus kompetencijai priskirtų veiklos sričių problemoms nagrinėti sudarymą, organizuoja jų veiklą, koordinuoja pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo eigą;
   • pagal kompetenciją aptarnauja Vyriausybės komitetus, Vyriausybės komisijas: organizuoja komiteto ir komisijos posėdžius, dalyvauja posėdžiuose ir protokoluoja, saugo visą šių komitetų ir komisijų posėdžių dokumentaciją;
   • organizuoja tarpžinybinius pasitarimus, kai nagrinėjami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
   • pagal kuruojamas sritis dalyvauja ir atstovauja Vyriausybės kanceliarijai kitų valstybės institucijų sudarytuose komitetuose, komisijose, darbo grupėse, tarpžinybiniuose pasitarimuose;
   • pagal kuruojamas sritis prisideda prie Vyriausybės sprendimų projektų rengimo, prireikus rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   • dalyvauja vertinant priskirtų ministerijų strateginių veiklos planų projektus, rengiant dėl jų išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui;
   • dalyvauja rengiant metinius Vyriausybės veiklos prioritetus, Vyriausybės metinės veiklos ataskaitą, teikiant pasiūlymus dėl Seimo sesijos darbų programos projektų sąrašo, prioritetinių teisėkūros iniciatyvų atrinkimo ir atlikto poveikio vertinimo;
   • vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų ir departamento direktoriaus pavedimus;
   • pagal kompetenciją palaiko ryšius su Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Energetikos ministerija ir kitomis institucijomis bei įstaigomis.
  • Economic Crime and Corruption Prevention Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Nerijus Genys
   Head of Unit
  • Rural Affairs and Sustainable Development Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Tomas Razauskas
   Head of Unit
 • Personnel Division
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Renata Sadzevičiūtė
  Head of Unit
 • Accounting Unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Renata Inokaitienė
  Head of Unit
 • Internal Audit Unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Jonas Olšauskas
  Head of Unit
 • Strategic Planning and Monitoring Unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Daiva Žaromskytė-Rastenė
  Head of Unit
Last updated: 30-07-2018