BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Asmenų, atsakingų už konsultavimo atskirais poveikio vertinimo aspaketais koordinavimą ministerijose, sąrašas

Siekiant palengvinti darbuotojų, kurie atlieka poveikio vertinimą, darbą, ministerijų siūlymų pagrindu buvo sudarytas asmenų, atsakingų už konsultavimo atskirais poveikio vertinimo aspektais koordinavimą ministerijose, sąrašas (toliau – sąrašas). Į sąraše nurodytus asmenis reikėtų kreiptis iškilus klausimams, ar Jūsų rengiama prioritetinė teisėkūros iniciatyva (jos alternatyva) ar teisės akto projektas turės poveikį vienai ar kitai sričiai. Sąraše nurodyti asmenys pakonsultuos dėl galimo poveikio atitinkamu poveikio vertinimo aspektu, suteiks informaciją dėl metodinių klausimų vertinant poveikį, gali padėti surinkti reikiamus duomenis dėl galimo poveikio buvimo / nebuvimo pagrindimo, bet neatliks už Jus poveikio vertinimo ir nesuformuluos analizės išvadų. Negalėdami patys suteikti informacijos, sąraše nurodyti asmenys informuos, į kuriuos atitinkamus kolegas ministerijoje Jums reikėtų kreiptis.

Vyriausybės kanceliarijos atstovai konsultuos dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo atlikimo ir poveikio vertinimo rezultatų pristatymo proceso.

Kadangi siekiama, kad poveikio vertinimo sistema tinkamai funkcionuotų ir pasiektų jai keliamus tikslus, būtina visoms institucijoms kartu dalyvauti poveikio vertinimo sistemoje – tiek atliekant atskirus poveikio vertinimus, tiek kartu plėtojant ir prireikus tobulinant pačią poveikio vertinimo sistemą. Todėl Vyriausybės kanceliarijos atstovai el. paštu vertinimas@lrv.lt nuolat lauktų Jūsų pasiūlymų dėl sistemos ar atskirų jos elementų tobulinimo, taip pat komentarų dėl kylančių problemų, nepasiteisinančių dalykų, nevykstančių procesų, poveikio vertinimo atlikimo metodinės pagalbos teikimo gerosios patirties pavyzdžių ir panašiai.

Jeigu pasikeitė Jūsų kontaktai ar pastebėjote kitų neatitikimų sąraše, prašytume apie tai informuoti Vyriausybės kanceliarijos atstovus el. paštu d.zaromskyte@lrv.lt arba a.petkeviciene@lrv.lt

Poveikio vertinimo aspektas Atsakingas asmuo Kontaktai (tel. nr., el. pašto adresas) Atsakingo asmens pareigos
  Poveikis aplinkai
(Aplinkos ministerija)
    Aušrūnė Burlėgė     8 706 61 857
a.burlege@am.lt
    Teisės ir kontrolės departamento teisėkūros skyriaus vyr. specialistė  
  Poveikis aplinkai
(Aplinkos ministerija)
    Rūta Revoldienė     8 706 63 654
r.revoldiene@am.lt
    Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja  
Poveikis energetikos sistemai
(Energetikos ministerija)
Agnė Petravičienė 8 706 64 698
agne.petraviciene@enmin.lt
Teisės skyriaus vedėja
Poveikis energetikos sistemai
(Energetikos ministerija)
Jūratė Čeikaitė 8 706 64 709
jurate.ceikaite@enmin.lt
Strateginio planavimo ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus vyr. specialistė
Poveikis valstybės finansams
(Finansų ministerija)
atitinkamos srities asignavimų valdytojus kuruojantys Biudžeto departamento specialistai – poveikio valstybės finansams klausimais Biudžeto departamento specialistų kontaktai  
Poveikis valstybės finansams
(Finansų ministerija)
Edvinas Andriulis – sąnaudų ir naudos analizės metodo taikymo klausimais (8 5) 239 0029
edvinas.andriulis@finmin.lt
Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyr. specialistas
Poveikis valstybės finansams
(Finansų ministerija)
Rima Usonienė – viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės metodikos taikymo klausimais (8 5) 239 0045
rima.usoniene@finmin.lt
Biudžeto departamento Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Poveikis krašto apsaugai
(Krašto apsaugos ministerija)
Silva Jankevičienė (8 5) 278 5204
silva.jankeviciene@kam.lt
Administracijos departamento Veiklos administravimo skyriaus patarėja
Poveikis krašto apsaugai
(Krašto apsaugos ministerija)
Jurgita Banytė (8 5) 278 7046
jurgita.banyte@kam.lt
Teisės departamento Teisėkūros skyriaus patarėja
Poveikis kultūrai, tautinėms mažumoms
(Kultūros ministerija)
Sigutė Pučienė (8 5) 219 3410
s.puciene@lrkm.lt
Teisės skyriaus vedėja
Poveikis kultūrai, tautinėms mažumoms
(Kultūros ministerija)
Vida Čėsnaitė (8 5) 219 3582
v.cesnaite@lrkm.lt
Kanclerės patarėja
Poveikis sveikatos apsaugos sistemai
(Sveikatos apsaugos ministerija)
Aušrinė Storpirštienė –visais sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais (8 5) 219 3319
ausrine.storpirstiene@sam.lt
Teisės departamento Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyr. specialistė
Poveikis sveikatos apsaugos sistemai
(Sveikatos apsaugos ministerija)
Dalia Žukienė – poveikio visuomenės sveikatai klausimais (8 5) 205 5293
dalia.zukiene@sam.lt
Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos saugos vyr. specialistė
Poveikis socialinei aplinkai
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
Ingrida Kliukienė 8 706 64234
ingrida.kliukiene@socmin.lt
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Poveikis socialinei aplinkai
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
Kristina Vaitkevičienė 8 706 68128
kristina.vaitkeviciene@socmin.lt
Strateginio planavimo ir analizės departamento Strateginės analizės skyriaus vyr. specialistė
Poveikis transporto sistemai, informacinės visuomenės klausimams
(Susisiekimo ministerija)
Tomas Pilukas – poveikio kelių transporto ir aviacijos sritims klausimais (8 5) 239 3823
tomas.pilukas@sumin.lt
l. e. p. Kelių transporto ir civilinės aviacijos departamento direktoriaus pavaduotojas
Poveikis transporto sistemai, informacinės visuomenės klausimams
(Susisiekimo ministerija)
Eglė Vyšniauskaitė – poveikio vandens, geležinkelių, aplinkosaugos klausimais (8 5) 239 3914
egle.vysniauskaite@sumin.lt
Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktoriaus pavaduotoja
Poveikis švietimo sistemai
(Švietimo ir mokslo ministerija)
Giedrė Vėsulaitė (8 5) 219 1143
giedre.vesulaite@smm.lt
Strateginių programų biuro vyr. specialistė
Poveikis švietimo sistemai
(Švietimo ir mokslo ministerija)
Birutė Miškinienė (8 5) 219 1168
birute.miskiniene@smm.lt
Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktoriaus pavaduotoja
Poveikis švietimo sistemai
(Švietimo ir mokslo ministerija)
Loreta Graželienė (8 5) 219 1145
loreta.grazeliene@smm.lt
Pagrindinio ir vidurinio skyriaus vyr. specialistė
Poveikis teisinei sistemai
(Teisingumo ministerija)
Irma Gudžiūnaitė (8 5) 266 2884
i.gudziunaite@tm.lt
Teisės sistemos departamento Teisės aktų projektų ekspertizės skyriaus vyr. specialistė
Poveikis ekonomikai
(Ūkio ministerija)
Monika Beniulytė 8 706 64 882
monika.beniulyte@ukmin.lt
Geresnio reglamentavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Poveikis užsienio reikalams, tarptautiniams ryšiams
(Užsienio reikalų ministerija)
Inga Miltenytė (8 5) 236 2548
inga.miltenyte@urm.lt
Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus vedėja
Poveikis viešojo valdymo sistemai, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų administracinei naštai
(Vidaus reikalų ministerija)
Virginijus Vaškelis (8 5) 271 8274
virginijus.vaskelis@vrm.lt
Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vedėjas
Poveikis viešojo valdymo sistemai, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų administracinei naštai
(Vidaus reikalų ministerija)
Rima Girdzijauskienė (8 5) 271 8375
rima.girdzijauskiene@vrm.lt
Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vyr. specialistė
Poveikis žemės ūkiui
(Žemės ūkio ministerija) 
Linas Lapinskas (8 5) 239 1033
linas.lapinskas@zum.lt
Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistas
Poveikis žemės ūkiui
(Žemės ūkio ministerija) 
Modestas Važnevičius (8 5) 239 1041
modestas.vaznevicius@zum.lt
Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Poveikis konkurencijos sąlygoms
(Konkurencijos taryba)
Justina Paulauskaitė (8 5) 262 2617
justina.paulauskaite@kt.gov.lt
Viešojo administravimo subjektų veiklos skyriaus vedėja
Poveikis konkurencijos sąlygoms
(Konkurencijos taryba)
Simona Tolušytė (8 5) 262 6722
simona.tolusyte@kt.gov.lt
Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vedėjos pavaduotoja
Dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo atlikimo, rezultatų pristatymo proceso, poveikio vertinimo sistemos
(Vyriausybės kanceliarija)
Daiva Žaromskytė 8 706 63 776
d.zaromskyte@lrv.lt
Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja
Dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo atlikimo, rezultatų pristatymo proceso, poveikio vertinimo sistemos
(Vyriausybės kanceliarija)
Asta Petkevičienė 8 706 63 970
a.petkeviciene@lrv.lt
Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus patarėja
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-08