BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


header image

Komitetai ir komisijos

Vyriausybės komitetai yra Vyriausybės patariamosios institucijos. Jų tikslas – teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl jos veiklos prioritetų, politikos ir strategijos tam tikroje srityje pasirinkimo ir jų atitikties Valstybės pažangos strategijai, prireikus derinti ministrų pozicijas sprendžiant valstybės valdymo reikalus. Vyriausybės komitetai sudaromi iš Vyriausybės narių, Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo.

Vyriausybės strateginis komitetas

Vyriausybės strateginis komitetas teikia  Vyriausybei pasiūlymus dėl jos veiklos prioritetų, politikos ir strategijos tam tikroje srityje pasirinkimo ir jų atitikties Valstybės pažangos strategijai, prireikus derina ministrų pozicijas sprendžiant valstybės valdymo reikalus.

Krizių valdymo komitetas

Krizių valdymo komitetas yra strateginio lygio krizių valdymo sistemos institucija, padedanti Vyriausybei priimti sprendimus dėl krizių valdymo koordinavimo. Komitetas  numato krizių valdymo strategiją, koordinuoja krizių valdymą, teikia  Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo sistemos plėtros krypčių, krizių valdymo strategijos, susidarius krizinei situacijai ar kilus krizei, organizuoja jos lokalizavimą ir koordinuoja  valdymą, rekomenduoja  Vyriausybei krizės valdymo operacijos vadovą.

Vyriausybės komisijos sudaromos Vyriausybės pavestoms užduotims atlikti. Vyriausybės komisijos sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, prireikus ir kitų asmenų.

Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes jo pavestoms užduotims atlikti. Šios darbo grupės gali būti sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, prireikus ir kitų asmenų. Savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai į Ministro Pirmininko darbo grupes deleguojami savivaldybių tarybų, Seimo nariai – Seimo Pirmininko arba Seimo valdybos, o Seimo kanceliarijos darbuotojai – Seimo kanclerio.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-28