Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus: