Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos reikalavimus: