Pareigų aprašymas Spausdinti

Skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: