BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Didinami kai kurių biudžetinių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai

Data

2008 12 30

Įvertinimas
0
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu Vyriausybė posėdyje pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo pakeitimui. Juo nuo 2009 m. sausio 1 d. būtų keičiami pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų, socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai, atsižvelgiant į 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.
Tarnybinių atlyginimų koeficientai didinami įvertinus ministerijų pasiūlymus. Pedagoginiams darbuotojams Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlymu tiek minimalūs, tiek ir maksimalūs koeficientai didinami 10 procentų. Kultūros ir meno darbuotojams Kultūros ministerijos siūlymu numatoma padidinti tarnybinių atlyginimų koeficientų minimalius ir maksimalius dydžius taip, kad šių dydžių vidurkiai padidėtų: kultūros ir meno įstaigų vadovams apie 17 proc., specialistams su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu apie 25 proc., specialistams su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu apie 17 proc., specialistams su specialiuoju viduriniu išsilavinimu apie 8 procentų. Socialinį darbą dirbantiems darbuotojams minimalūs ir maksimalūs koeficientai didinami vidutiniškai 12 procentų.
Šis nutarimas įsigalios 2009 m. sausio 1 dieną. Jo įgyvendinimui 2009 m. valstybės biudžete jau numatytos lėšos. Priėmus Vyriausybės nutarimo projektą, turės būti pakeisti ministerijų ir kitų valstybės įstaigų įsakymai, nustatantys detalesnius biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo dydžius ir sąlygas.